Monthly Archives: May 2016

Eliminacija privatne konkurencije i monopolizacija pogrebnih usluga u Srbiji

U Beogradu 12. aprila 2016. godine održana je konferencija za štampu Unije privatnih pogrebnika Srbije (UPPS), na kojoj je javnost upoznata sa uvođenjem monopola javnih komunalnih preduzeća u pružanju pogrebnih usluga.
Sve veći broj lokalnih samouprava donosi odluke kojima se privatni pogrebnici sprečavaju u obavljanju svoje delatnosti, a sve prema Zakonu o komunalnim delatnostima iz 2011. godine. Uvođenje monopola javno-komunalnih preduzeća u ovoj oblasti preti da zatvori preko 200 privatnih pogrebnih firmi koje zapošljavaju oko 3,000 ljudi.
Takođe, upozoreno je i na novi Zakon o komunalnim delatnostima, čiji je tekst u izradi, a donosi još nepovoljnije odredbe i praktično zatvaranje svih privatnih pogrebnih firmi.
Ovim ponašanjem ugrožena su i prava građana kao potrošača, a prekršeno je i niz zakona, kao i Ustav Republike Srbije. Sa problemom se suočavaju i crkve i verske zajednice, kojima je onemogućeno da upravljaju grobljima u svom vlasništvu, pošto to postaje isključiva nadležnost javno-komunalnih preduzeća
U protekle četiri godine, UPPS je pokušavao da se kroz institucije zalaže za ukidanje monopola i ostvarivanje svojih prava, međutim, nadležno Ministarstvo je ostalo nemo na njihove zahteve. Imajući to u vidu, kao i sve veće pogoršanje njihovog položaja, predstavnici UPPS na konferenciji za štampu su rekli da će, ukoliko se ovakva politika nastavi, morati preći na radikalnije mere protesta.

Ispit za pogrebnike

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik.

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU
Novi ispitni rok za pogrebnike održat će se 11. lipnja 2016. godine. Prijave se primaju do 30. svibnja 2016. godine.

2. PRIJAVA ZA ISPIT
Prijava za ispit zaprima se najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka.

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:
1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
2. potvrdu o uplati
3. presliku rodnog lista
4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Ako kandidat nema završenu srednju školu:
– dokaz o upisu pogrebničke djelatnosti u odgovarajući registar
(djelatnost upisana prije 7. travnja 2015.)
– za zaposlene preslika ugovora o radu odnosno potvrda poslodavca da
kandidat na radnom mjestu obavlja pogrebničku djelatnost

Potpunu prijavu treba poslati na mail pogrebnici-ispit@hok.hr, ili poštom na adresu:
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“
Ilica 49/2
10 000 Zagreb

Pogrebnike pokopava siva zona

Direktori javnih pogrebnih preduzeća u Srbiji odgovaraju na optužbe kolega iz privatnog sektora. Privatnici i kamenoresci, radeći mimo zakona, oštete budžet i do 50 miliona evra.

DIREKTORI javno-komunalnih preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama tvrde da nemaju ništa protiv da se ovim poslom bave i privatne pogrebne firme, ali insistiraju da to bude u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o sahranjivanju i ostalim propisima. Oni upozoravaju da i privatnici moraju da izmiruju sve poreske dažbine, prijavljuju radnike i da poštuju sve standarde koji su neophodni za obavljanje ove delatnosti. Negiraju navode privatnika da državne firme diktiraju cene i da su usluge kod njih nekoliko puta skuplje.

Direktor beogradskog JKP “Pogrebne usluge”, Dragan Baltovski, povodom optužbi privatnih pogrebnika o monopolu, odgovara da neće monopol “sahraniti” pogrebnike, već da njihove laži i siva ekonomija urušavaju ugled ove delatnosti.

– Samo javna preduzeća u potpunosti posluju u skladu sa zakonom – tvrdi Baltovski. – Uredno izmiruju sve poreske i druge obaveze prema državi, pune državni budžet, imaju prijavljene zaposlene, koji su obučeni da se bave ovom delatnošću i poštuju sve zakonske odredbe. Privatne agencije, kamenoresci i ostali, posluju u “sivoj” zoni i svake godine oštete budžet Srbije za 30 do 50 miliona evra. Očigledan dokaz da privatnicima “dobro ide” je što ih ima oko 500, a javnih preduzeća koja se bave ovom delatnošću ima 10 puta manje.

Baltovski ističe da su cene sahrane u preduzeću na čijem je čelu u proteklih pet godina povećane za 24 odsto i dodaje da se one nalaze pod kontrolom Skupštine grada i mogu se menjati samo na osnovu odobrenja i to do nivoa projektovane inflacije za narednu godinu.
– Cena sahrane u postojeće grobno mesto je 25.462 dinara – kaže direktor.
– Ako porodica nema obezbeđeno grobno mesto i sahrana treba da se obavi u novo, neophodno je izdvojiti još 16.445 dinara. Na to se nadovezuje cena pogrebne opreme, koja u prosečnom kvalitetu može da se kupi za 25.000 dinara. Dakle, ukupni troškovi sahrane iznose od 407 do 540 evra. Porodice se često odlučuju i za skuplju pogrebnu opremu – na šta mi ne možemo da utičemo, jer je to stvar izbora.

Vesna Prćić, direktorka JKP “Pogrebno” iz Subotice, smatra da privatna preduzeća žele da se bave samo pojedinim segmentima sahranjivanja, koji donose profit, dok se ne bave nedostatkom slobodnog prostora u grobljima, a ponajviše izbegavaju bilo kakvu obavezu u delu uređivanja i održavanja groblja, jer su te delatnosti izuzetno skupe.
– Javna preduzeća ih obavljaju iz prihoda ostvarenih u komercijalnom delu pružanja usluga prevoza i prodaje pogrebne opreme, koju ravnopravno u svim gradovima obavljaju istovremeno sa privatnim pogrebnim preduzećima – kaže Prćićeva.
– Ne ulažu u staze, ograde, objekte u grobljima, niti se bave ozelenjavanjem…
Kada se povremeno i bave poslovima uređivanja i održavanja, to posebno uslovljavaju i insistiraju da budu jedini koji pružaju usluge ceremonijala sahrane, odnosno prenosa pokojnika unutar groblja i to naplaćuju 11.670 dinara.

U EVROPI JE SVUGDE SKUPLjE
LAŽ je da su pogrebne usluge skuplje u Beogradu nego u Rimu i da su usluge privatnih agencija u Srbiji jeftinije od onih u JKP – tvrdi Dragan Baltovski. – Mi smo članica Asocijacije kulturno značajnih grobalja Evrope i od njih smo dobili zvanične podatke o tome da se cene ovih usluga u Evropi kreću u rasponu od 1.500 do 10.000 evra. Cena sahrane u Bolonji je između 2.000 i 2.500 evra, u Đenovi približno 2.000, u Španiji u proseku oko 3.000 evra. U Beču sahrana u organizaciji državne firme, uključujući i grobno mesto, u proseku košta 5.724 evra. Tvrdnja privatnika da sahrana u Milanu košta 465 evra nije tačna. Prema podacima koje smo dobili od naših kolega iz Milana, minimalna cena sahrane u ovom gradu je 1.900 evra.

Privatni pogrebnici očajni

Zbog stroge primene Zakona o komunalnim delatnostima privatnici u mukama: Zdravstvene ustanove obavezne da o smrti obaveste javna preduzeća, koja preuzimaju tela.
STROGA primena Zakona o komunalnim delatnostima iz 2011. godine, koja je tek nedavno zaživela, donela je glavobolje privatnim pogrebnicima. Lokalne samouprave, poput Pančeva, Zrenjanina, Beograda i Novog Sada, tek su počele da donose pravilnike pozivajući se na ovaj propis, a privatnici tvrde da njima time uskraćuju i ograničavaju pravo da se bave poslovima u vezi sa sahranjivanjem.

Upravo je to i razlog žalbi privatnih pogrebnika Ustavnom sudu, dok u Subotici prikupljaju potpise građana da odbornici promene odluku i ukinu monopol državnom pogrebnom preduzeću.
U Srbiji godišnje umre više od 100.000 ljudi, a dok ih porodica ispraća, u proseku potroši oko 60.000 dinara. Toliko košta samo pokopavanje i troškovi na groblju u velikim gradovima, a dodatno se plaćaju sanduk, krst, pokrov, venci, cveće i ostala pogrebna oprema, što je izdatak od dodatnih 40.000 dinara. Kada se ove cifre ukrste, jasno je da se u pogrebnoj delatnosti vrti od šest do osam milijardi dinara godišnje, pa je jedna od najunosnijih u našoj zemlji.
Zato i ne čudi što između državnih i privatnih pogrebnika poslednjih meseci bukti “rat”. Privatni pogrebnici tvrde da ni u izmenama ovog zakona, koje su u najavi, nema rešenja koja bi za njih bila povoljna. Oni kažu da je na scenu stupio monopol, koji će njima svakako doneti manju zaradu, ali će pogoditi i građane, jer će pogrebne usluge biti znatno skuplje.
– Nisu nam zabranili da radimo, ali su doneli propise koji će nas “ugušiti”. U Beogradu su uveli pravilo kojim obavezuju sve zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite da javnom preduzeću prijave svaki slučaj smrti – objašnjava Dragan Zdjelar, predsednik Udruženja privatnih pogrebnika.
– Oni preuzimaju posmrtne ostatke, prevoze ih i smeštaju u svoje mrtvačanice. Čim su oni prvi obavešteni, porodica više nema mogućnost izbora firme koja će obaviti uslugu, već su prinuđeni da njih angažuju. Za zakazivanje sahrane nama su neophodni kompletni lekarski papiri, koje nekad nije moguće dobiti tokom vikenda, pa se sahrana odlaže. Ako građani koriste uslugu JKP koji ima monopol nad terminima, onda se može i bez njih dobiti termin.
Zdjelar tvrdi da su javna preduzeća širom Srbije “na krilima monopola” od 2012. već duplirala cene svojih usluga, kao i da izmišljaju stavke kako bi “nazidali” sumu koju korisnik plaća.
– Uveli su obeležavanje kovčega, koje košta oko 500 dinara, prenos pokojnika u okviru groblja naplaćuju 1.300 dinara, a pomeranje ploče da bi nekog sahranili u grobnici je oko 5.000 dinara – navodi Zdjelar. – Kolica naplaćuju po ceni taksi prevoza. Sam čin sahrane u Batajnici košta oko 10.000 dinara, a na gradskim grobljima oko 60.000 dinara.

PETICIJA U SUBOTICI
VLASNIK pogrebnog preduzeća “Funero” Jožef Miškolci je u Subotici pokrenuo peticiju da gradski odbornici promene mišljenje i dozvole i drugim firmama, osim državnog preduzeća, da se bave sahranjivanjem.
– Sakupili smo više od 10.000 potpisa i uskoro ćemo imati neophodnih 10 odsto da ovu odluku ponovo stavimo na glasanje – kaže Miškolci. – Ovoliki odziv građana jasno pokazuje da nisu zadovoljni monopolom državnog preduzeća. Javnost se pita zašto se sada bunimo, kada je zakon usvojen pre pet godina, ali mi smo naše nezadovoljstvo iskazivali od tada. Sad je ono kulminiralo, jer lokalne samouprave donose pravilnike kojima nas izbacuju iz posla. Bez ozbiljne javne rasprave su pripremljene i izmene starog zakona iz 2011. godine.

KONKURENCIJA
OD Komisije za zaštitu konkurencije smo tražili mišljenje i ona je procenila da je odlukama koje donose lokalne samouprave narušena sloboda ekonomske konkurencije i da se monopolizuje tržište pogrebnih usluga – navodi Zdjelar. – Naložili su Novom Sadu i Pančevu da izbrišu diskriminatorske odredbe, po kojima hladnjača radi 24 časa za smeštaj prevezenih pokojnika od strane državnih preduzeća, a od šest do 18 časova za one koje prevoze privatnici.

Masovna tuča na groblju u Moskvi

Više od 400 ljudi, za koje se pretpostavlja da su migranti, učestvovalo je u brutalnoj masovnoj tuči na jednom groblju u Moskvi! U tuči motkama, metalnim šipkama, ali i uz upotrebu vatrenog oružja poginule su najmanje dve osobe, javlja agencija TASS

Očevici tvrde da se prvo čula pucnjava, a da su se zatim sukobile dve grupe ljudi naoružane motkama i metalnim šipkama.

Ubrzo zatim intervenisale su specijalne jedinice policije, pucnjima u vazduh.

Policija ističe da je u sukobu na moskovskom groblju poginulo dvoje ljudi, a da je desetak njih povređeno…

Radnici Gorice spavaju na groblju zbog plata

Radnici niškog Javnog komunalnog preduzeća Gorica, koje se bavi pogrebnim uslugama, ostali su na radnim mestima i nakon kraja radnog vremena, u znak protesta.

Oni protestuju već mesecima jer ne primaju plate.

Zaposleni, njih oko 70, najavili su da neće ići svojim kućama i da će spavati u kapeli i radionici za izradu spomenika, sve dok ne dobiju zaostale zarade i naknadu za prevoz.

Kako je za agenciju Beta rekao radnik “Gorice” Ivica Stevanović, firma radnicima duguje devet plata, a poslednji put su isplaćeni 6. januara ove godine.

“Nemamo više para da deci kupimo hleb, a kamoli da plaćamo prevoz do posla. Moramo da ostanemo na groblju sve dok se naš problem ne reši”, rekao je Stevanović.

Njegov kolega Ivan Nikolić kaže da su zaposleni sami odlučili da više ne idu svojim kućama, a jedini razlog su neisplaćene plate.

“Radimo s velikim parama, sahranjivanje je skupo, izrada spomenika još skuplja, a para nigde nema. Kao da u bunar propadaju”, rekao je Nikolić.

Zaposleni su najavili da će narednih dana uredno ispunjavati sve svoje radne obaveze, tako da građani neće trpeti posledice njihovog protesta.

Direktor JKP “Gorica” Igor Jovanić istakao je da građani Niša ne moraju da brinu kako će pogrebne usluge narednih dana funkcionisati.

“Ako je potrebno, moje kolege i ja ćemo se prihvatiti tog posla, ali niko ne mora da brine da će sahrane biti obustavljene”, rekao je Jovanić za Betu.

On je naglasio da u potpunosti razume radnike i njihov protest jer je finansijska situacija u “Gorici” postala neizdrživa. Prema njegovim rečima, račun ovog preduzeća je u blokadi zbog 88 miliona dinara, a zaposleni još nisu primili platu za avgust 2015. godine.

“Ako grad Niš kao osnivač ‘Gorice’ hitno ne pomogne da račun firme bude deblokiran, biće dovedeno u pitanje funkcionisanje preduzeća. Nećemo imati para za struju, gorivo i za zaštitnu opremu za radnike”, izjavio je Jovanić.

On je rekao da je grad Niš oktobra prošle godine doneo odluku o dokapitalizaciji “Gorice” sa 100 miliona dinara, ali je do sada dokapitalizacija urađena sa 50 miliona dinara.

“Pozivam osnivača da pronađe rešenje za ‘Goricu’. Ako sam ja problem neka me smene. Neću više da 200 radnika držim kao taoce”, kazao je Jovanić.

On je dodao i da “Gorica” trenutno zapošljava 214 radnika, s tim što je menadžment predložio Upravi za komunalnu delatnost novu sistematizaciju i smanjenje broja zaposlenih na 160