Beograd dobija još 100.000 grobnih mesta

Veliki problem sa manjkom mesta za sahranjivanje preminulih sugrađana biće rešen. Najviše slobodnih parcela na Orlovači i Lešću.

NA deset grobalja kojima Beograd raspolaže nove sahrane su dozvoljene samo na četiri, a i na njima je broj slobodnih mesta neravnomerno raspoređen. Najviše slobodnih mesta za sahrane ima na Orlovači i Novom bežanijskom groblju, dok ih je na Lešću i Zbegu daleko manje. Za sahrane su otvorena i ostala groblja ali samo u postojeće grobnice ili na grobna mesta. Prema planu, Beograd bi u najskorije vreme trebalo da ima još 100.000 grobnih mesta.

– Otvorena su i spremna za redovne sahrane ukupno 3.234 nova grobna mesta, od čega na groblju Orlovača 1.895, na groblju Lešće 594, na groblju Zbeg 301 i na Novom bežanijskom groblju 444 – kažu u JKP “Pogrebne usluge”.

Prema dosadašnjem broju sahrana, ovoliko slobodnih mesta je dovoljan do kraja godine. Sukcesivno Direkcija za građevinsko zemljište “Pogrebnom” na raspologanje stavlja novi broj slobodnih mesta. Kada se realizuju planovi za proširenje postojećih i otvaranje novih grobalja grad će biti siguran u narednih pedeset godina.

Među prvim grobljima koje će dobiti novih 15.000 mesta je groblje na “Lešću”. Ovo groblje je zapravo u nastavku već postojećeg i biće prošireno na 25 hektara. Na “Lešću 2″ će građanima biti ponuđeno 1.000 grobnica.

Pored sahrana i kremacija, u “Pogrebnom” rade i na uređenju i održavanju grobalja kojima gazduju. Uređuju se parcele i trgovi, održavaju asfaltne i kaldrmisane ulice na groblju, betonske staze, česme, ograde parcela, vodovodne i kanalizacione mreže, ispraćajne kapele i održava zelenilo.

Samo na Novom groblju, u okviru rekonstrukcije ulica i platoa, izvršeno je skidanje propalog asfaltnog zastora i polaganje novog od skoro 1.000 kvadratnih metara, u nekim starim parcelama skinut je propali asfalt i postavljena kaldrma od granitnih kocaka, kakva je prvobitno bila pre sto i više godina.

– Što se tiče parking mesta, najveći problem je sa starim grobljima. Jer, na primer, Novo groblje, koje inače ima najveći broj posetilaca, uopšte nema svoj parking, ni za građane ni za zaposlene na groblju. Ni posetioci Centralnog groblja nemaju gde da se parkiraju, jer su na mestima uz ogradu groblja, gde je trabalo da bude parkiralište, privatne cvećare i drugi komercijalno-poslovni objekti. Ni Zemunsko groblje nema svoja parking mesta – rekao je Branko Uskoković, izvršni direktor JKP “Pogrebne usluge”. – Izgradili smo funkcionalan parking sa 100 parking mesta na Topčiderskom groblju, a ovde je u toku izgradnja još 100 mesta. Na groblju Lešće urađeni su parkinzi sa ukupno 308 mesta, na Novom bežanijskom groblju ima 185 mesta za parkiranje, na groblju Orlovača 164 i na groblju Zbeg 175 mesta. U planu je izgradnja po 10 parking mesta i na manjima grobljima, kao što su Banjičko groblje i Staro bežanijsko groblje.

JELEZOVAC
* Ukupna površina 34,96 ha
* Grobna mesta 27.000
* Grobnice III i IV reda 1.000
* Rozarijumi 8.000
* Kasete kolumbarijuma 3.000

NOVO BEŽANIJSKO II
* Ukupna površina 100,20 ha
* Grobna mesta i grobnice 50.040
* Urni-rozarijumi i kolumbarijumi 30.400

LEŠĆE II
* Ukupna površina 23 ha
* Grobna mesta 18.000
* Grobnice III i IV reda 1.000
* Rozarijumi i kolumbarijumi 11.000

BANjIČKO GROBLjE
Ovo groblje treba da se proširi do Borske ulice.

NAJVIŠE KREMACIJA U JAPANU
U ZEMLjAMA u kojima živi više desetina miliona ljudi nedostaje prostora za sahrane. Najčešće se odlučuju na kremacije, kao način za uštedu na površini koju takav vid sahrane zauzima.

Japan ima najveću stopu kremacije mrtvih, pa se skoro 99 odsto preminulih kremira. Zbog manjka prostora u zemlji Dalekog istoka se naplaćuju i najskuplje sahrane na svetu. U novoj ponudi, koju su nazvali groblje šuma, porodica može da pepeo umrlog postavlja u zemlju a iznad njega raste drvo.

GODIŠNjE UMRE 12.000 LjUDI
U 2012. godini JKP “Pogrebne usluge” obavilo je ukupno 12.733 sahrane i kremacije, od čega su sahrane 10.266, a kremacije 2.467 pokojnika.
U porodična grobna mesta sahranjeno je 6.170 umrlih lica, a u nova grobna mesta (“redovne sahrane”) 4.096 umrlih lica.

Leave a Reply