Opština Bijelo Polje

Groblja na području opštine Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje, sa sjedištem u Bijelom Polju, obuhvata Bijelo Polje kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babaići, Babića Brijeg, Banje Selo, Barice, Bijedići, Biokovac, Bioca, Bistrica, Bliškovo, Bojišta, Boljanina, Boturići, Brestovik, Brzava, Brčve, Centar grada, Cerovo, Crniš, Crnča, Ćukovac, Čeoče, Čokrlije, Čampari, Črhalj, Dobrakovo, Dobrinje, Dolac, Dubovo, Dupljaci, Đalovići, Dţafića Brdo, Femića Krš, Godijevo, Goduša, Gojevići, Gorice, Gornji dio grada, Grab, Grančarevo, Gubavač, Ivanje, Jablanovo, Jabučno, Jagoče, Kanje, Kaševari, Kičava, Kneţevići, Kovren, Kostenica, Kostići, Kradenik, Krstaće, Kruševo, Kukulje, Lazovići, Laholo, Lekovina, Lipnica, Ličine, Lijeska, Livadice, Lozna, Loznice, Lješnica, Majstorovina, Mahala, Medanovići, Metanjac, Milovo, Mioče, Mirojevići, Mojstir, Mokri lug, Muslići, Negobratina, Nedakusi, Nikoljac, Njegnjevo, Obrov, Ograde, Okladi, Oluje, Orahovica,Osmanbegovo selo, Ostrelj, Pavino Polje, Pali,Pape, Pećarska, Pisana Jela, Pobretići, Poda, Poţeginja, Potkrajci, Potrk, Prijelozi, Pripčići, Pruška, Raklja, Ravna Rijeka, Radojeva Glava, Radulići, Rakita, Rakonje, Rasovo, Rastoka, Resnik, Ribarevine, Rijeka, Rodiljela, Sadici, Sela, Slatka, Sipanje, Sokolac, Srđevac, Stoţer, Stubo, Strojtanica, Sutivan, Sušica, Šipovice, Šolje, Tomaševo, Trubine, Ujniče, Unevina, Ušanovići, Vergaševići, Voljavac, Vrbe, Vrh, Zaton, Zminac, Ţiljak, Ţurena i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

JP Komunalno Lim Bijelo Polje
+ 382 (0) 50 432 510
Adresa: Ulica Živka Žižića br. 24
84000 Bijelo Polje, Crna Gor

Leave a Reply