Opština Budva

Groblja sa područja opštine Budva

Opština Budva, sa sjedištem u Budvi, obuhvata Budvu kao naselje gradskog karaktera i naselja: Androvići, Bečići, Blizikuće, Boreti, Brajići, Brda, Buljarica, Čami Do, Čelobrdo, Česminovo, Čučuci, Golubovići, Gornji Pobori, Grabovica, Gruda, Drobnići, Dapkovići, Divanovići, Donji Pobori, Duletići, Đenaši, Đurovići, Ivanovići, Ilino Brdo, Jaz, Kaluderac, Krstac, Kuljači, Katun, Kamenovo, Košljun, Krapina, Lazi, Lapčići, Mažići, Markovići, Medigovići, Novoselje, Perazića Do, Petrovac na Moru, Podbabac, Podlastva (Poljica), Podličak, Podostrog, Prijevor, Pržno, Prijevorac, Rafailovići, Rijeka Reževići, Rustovo, Seoce, Sveti Stefan, Svinjišta, Stanišići, Tudorovići, Viti Do, Vojnići, Vrba, Vrijesno i Žukovica i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

JP Pogrebne usluge
Potkošljun bb, 85310 Budva
Tel: +382 (0)33 458-624, 458-625

Pogrebno preduzeće: “Suza”
Dubovica S29, 85310, Budva
Tel: +382 (0)33 402-940, 941, 942
Cell: +382 (0)67 623-927

Leave a Reply