Ispit za pogrebnike

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik.

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU
Novi ispitni rok za pogrebnike održat će se 11. lipnja 2016. godine. Prijave se primaju do 30. svibnja 2016. godine.

2. PRIJAVA ZA ISPIT
Prijava za ispit zaprima se najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka.

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:
1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
2. potvrdu o uplati
3. presliku rodnog lista
4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Ako kandidat nema završenu srednju školu:
– dokaz o upisu pogrebničke djelatnosti u odgovarajući registar
(djelatnost upisana prije 7. travnja 2015.)
– za zaposlene preslika ugovora o radu odnosno potvrda poslodavca da
kandidat na radnom mjestu obavlja pogrebničku djelatnost

Potpunu prijavu treba poslati na mail pogrebnici-ispit@hok.hr, ili poštom na adresu:
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“
Ilica 49/2
10 000 Zagreb

Leave a Reply