Opština Kotor

Groblja na području Kotora

Opština Kotor, sa sjedištem u Kotoru, obuhvata Kotor kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bigovo, Bratešići, Bunovići, Čavori, Dobrota, Donji Morinj, Donji Orahovac, Donji Stoliv, Dragalj, Dražin vrt, Dub, Glavati, Glavatičići, Gornji Morinj, Gornji Orahovac, Gornji Stoliv, Gorovići, Han, Kavač, Knežlaz, Kolužunj, Kostanjica, Kovači, Krimovica, Kubasi, Lastva Grbaljska, Ledenice, Lipci, Lješevići, Mali Zalazi, Malov Do, Mirac, Muo, Nalježići, Pelinovo, Perast, Pištet, Pobrđe, Prčanj, Prijeradi, Radanovići, Risan, Strp, Sutvara, Šišići, Škaljari, Špiljari, Trešnjica, Ukropci, Unijerina, Veliki Zalazi, Višnjeva, Vranovići, Zagora i Zvečava i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

Javno komunalno preduzeće Kotor
Škaljari bb, 85330 Kotor
Tel/fax: 032/325-677
http://jkpkotor.com

MIRAN SAN
DOBROTA – SV.VRAČA, KOTOR
069/292-720

Leave a Reply