Crna Gora

Članom 16 Zakona o državnoj imovini definisano je da su groblja lokalna dobra u opštoj upotrebi kojima raspolaže opština.

Groblja Crne Gore na adresi http://www.groblje.me

Grad Podgorica
Prijestonica Cetinje
– Opština Andrijevica
Opština Bar
Opština Berane
Opština Bijelo Polje
Opština Budva
– Opština Gusinje
Opština Danilovgrad
– Opština Žabljak
Opština Kotor
– Opština Kolašin
Opština Mojkovac
Opština Nikšić
– Opština Petnjica
– Opština Plav
– Opština Plužine
Opština Pljevlja
– Opština Rožaje
– Opština Tivat
– Opština Ulcinj
Opština Herceg Novi
– Opština Šavnik

Leave a Reply