Opština Mojkovac

Opština Mojkovac, sa sjedištem u Mojkovcu, obuhvata Mojkovac kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bistrica, Bjelojevići, Bojna Njiva, Brskovo, Dobrilovina, Gojakovići, Lepenac, Podbišće, Polja, Prošćenje, Stevanovac, Štitarica, Uroševina i Žari i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

S.Z.R. “DUBRAVKA” MOJKOVAC
TRGOVAČKA B.B., MOJKOVAC
084/473-056

Leave a Reply