Opština Nikšić

Groblja na području opštine Nikšić

Opština Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, obuhvata Nikšić kao naselje gradskog karaktera i naselja: Balosave, Bare, Bastaji, Bjeloševina, Bobotovo Groblje, Bogetići, Bogmilovići, Brestice, Brezovik, Broćanac Viluški, Broćanac, Bršno, Bubrežak, Busak, Carine, Cerovo, Crni Kuk, Crnodoli, Dolovi, Donja Trepča, Donje Crkvice, Donje Čarađe, Dragovoljići, Dragova Luka, Drenovštica, Dubočke, Dučice, Duga, Gornja Trepča, Gornje Crkvice, Gornje Čarađe, Gornje Polje, Goslić, Gradačka Poljana, Grahovac, Grahovo, Granice, Gvozd, Glibavac, Grebice, Ivanje, Jabuke, Jasenovo Polje, Javljen, Jugovići, Kamensko, Kazanci, Klenak, Kličevo, Kapino Polje, Koprivice, Koravlica, Kovači, Kunak, Kuside, Kuta, Kljakovica, Kočani, Krstac, Laz, Liverovići, Lukovo, Macavare, Međeđe, Miljanići, Miločani, Milojevići, Miruše, Mokri Do, Morakovo, Muževice, Mokra Njiva, Nudo, Oblatno, Orah, Orlina, Ozrinići, Petrovići, Pilatovci, Počekovići, Podbožur, Podvrš, Povija, Podljut, Praga, Prigradina, Prisoje, Pišteta, Ponikvice, Rastovac, Riđani, Riječani, Rubeža, Rudine, Sjenokosi, Smrduša, Somina, Spila, Srijede, Staro Selo, Stuba, Stubica, Stubički Kraj, Studenca, Straševina, Šipačno, Štedim, Štitari, Tupan, Tunjevo, Trubjela, Ubli, Vasiljevići, Velimlje, Vidne, Vilusi, Vir, Višnjića Do, Vitasojevići, Vraćenovići, Vrbica, Vučji Do, Zagora, Zagrad, Zaljutnica, Zaslap, Zavrh i Zlostup i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

JP Komunalno Nikšić
040/213-494
http://www.pogrebnoniksic.me

DOO “SUZA”
NIKA MILJANIĆA BB, NIKŠIĆ
040/230-227, 067/287-160

‘ŽM NARCIS’ D.O.O.
BULEVAR VUKA MICUNOVICA BB., NIKŠIĆ
069/085-252, 040/214-182

Leave a Reply