iRačun

iRačun je Internet servisa za slanje/prijem računa, opomena i obaveštenja.
Za vodovod i druge komunalne firme može biti interesantno da kroz aplikaciju primaju stanje sa mernih uređaja i reklamacije.
Postoji mogućnost veze sa sistemima za elektronsko plaćanje i SMS obaveštavanje.

Motiv za korišćenje iRačuna je smanjenje troškova za slanje dokumenata s jedne strane, a sa druge strane vaši klijenti nemaju proviziju kod elektronskog plaćanja.

Uštede na veliki broj poslatih računa mogu biti značajne.
Poštarina za slanje računa ili opomene iznosi 23 dinara, i kad dodamo kovertu, štampanje i ljudski rad, cena slanja jednog računa je veća od 30 dinara.
Godišnje slanje mesečnog računa po korisniku košta više od 400 dinara.

Koliko mesečno/godišnje pošaljete računa i opomena?
Cena slanja jednog računa/opomene može koštati samo 1 dinar!

Pretpostavimo da za godinu dana 20% vaših korisnika prihvati da elektronski prima račune, koliko se novca uštedi?

iRačun je zamišljen kao jedinstveni Internet servis za sva javna komunalna preduzeća.
Rešenje je jednostavno za korišćenje, i mogu ga koristiti starije osobe.
Kolege koje su imale priliku da vide rešenje iRačun nazvale su ga Fejsbuk za račune.

Uz pomoć servisa iRačun možete ostvariti interaktivnu komunikaciju sa korisnicima vaših usluga kroz slanje i primanje informacija od značaja za poslovanje.
Elektronsko poslovanje je realnost, zakoračite odmah u budućnost koja neumoljivo dolazi.

Smanjite troškove, ubrzajte proces slanja dokumenata i povećajte naplatu!
Jeftino dostavite račune i korisnicima koji žive u drugim gradovima ili inostranstvu.

Spremni smo da sa Vašim informatičarima povežemo iRačun sa rešenjem za fakturisanje koje već koristite.

Molimo Vas da nas slobodno kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Kontakt
Vlado Čučković
Tel: 062 277 700
Email: info@iRacun.rs