Obuka

Iako se o grobljima nerado govori njihovo funkcionisanje i organizacija rada su bitni za svaku sredinu.
Uspešno upravljanje grobljem se pre svega treba bazirati na primeni informacionih tehnologija i stručno osposobljenim kadrovima.

Usled loše naplate zakupa grobnih mesta JKP/lokalne samouprave gube ogroman novac.
JKP posluju u otežanim uslovima, a biće im još teže zbog primene prava konkurencije, što je obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.
Rešenje za višak zaposlenih u JKP nije otpuštanje već u pružanju novih usluga i povećanja prihoda.

Obuka: Kako uz pomoć Programa za groblja povećati prihode

Cilj obuke
Da pokažemo kako savremena softverska rešenja pomažu JKP da posluju rentabilnije i profitabilnije.

Lista tema:
– Mapiranje groblja
– Mapiranje parcela
– Baza sahranjenih
– Mapiranje grobnih mesta
– Lista usluga
– Baza korisnika
– Izveštaji
– Poboljšanje naplate
– Nove usluge i dodatni prihodi
– Elektronske objave
– Poznati sahranjeni
– Biznis plan

Opis načina rada
Interaktivni rad u računarskoj učionici na konkretnim primerima učesnika seminara.

Kotizacija
100€ za prvog učesnika.
70€ za svakog sledećeg učesnika iz iste lokalne samouprave ili JKP.

Obuka je namenjena za:
– JKP koja se bave pogrebnim uslugama,
– lokalne samouprave.
Reforma javno komunalnih preduzeća treba da omogući da ona postanu efikasnija, da posluju bez budžetske pomoći i da svojim delovanjem ni na koji način ne ugrožavaju javni interes.

Zbog ograničenog broja mesta prijavite se što pre.

Kontakt
Vlado Čučković
062 277 700
info@PogrebneUsluge.org

Leave a Reply