Groblja

Kroz odnos prema smrti manifestuju se razna verovanja i pogledi na život i smrt.
Analiziraćemo obrede i običaje vezane za sahranjivanje kod pripadnika različitih religija.

Sahrane se mogu obavljati samo na grobljima a pogrebna preduzeća nastoje da poštuju tradiciju ukoliko to nije u suprotnosti sa važećim propisima.

O nekim civilizacijama i narodima ne bi se znalo ništa da nije grobova.

Specifičnosti gradskih, seoskih, verskih i vojničkih groblja.

Groblja i objekti na njima su sastavni deo grada i ako su uređena i negovana posetioci se na njih dovode sa ponosom – kao u gradski muzej.

Kremacija kao izbor.

Leave a Reply