Evidencije

Šta je potrebno od dokumenata da bi se zakazala sahrana ili kremacija.

Koliko dugo se čuva odredjena dokumentacija.

Kako postupati prilikom preuzimanja grobalja na seoskim područjima.

Digitalizacija groblja i dostupnost baze podataka.

Program za groblja.

Leave a Reply