Za lokalne samouprave

U okviru komunalnog sistema, groblja zauzimaju poseban položaj i ne mogu se tretirati kao običan komunalni servis. Zauzeće velikih površina, na kojima se okupljaju stanovnici takoreći svakodnevno, znatna finansijska ulaganja, umetničke i istorijske vrednosti kao i momenat poštovanja tradicije, uzdižu groblje na nivo objekta od opšteg kulturnog značenja.
Iskustvo nam govori da se delatnost sahranjivanja uređuje poslednja, a posebno teško se preuzimaju seoska groblja.

Polazeći od zakonske obaveze da je lokalna samouprava dužna da uredi oblast groblja, možemo da Vam ponudimo punu stručnu i tehničku pomoć.

Naš stručni tim može Vam dati predloge i gotova rešenja za:
– Izradu i pisanje odluke o grobljima i sahranjivanju,
Snimanje groblja dronom,
– Povezivanje seoskih grobalja u funkcionalan komunalni sistem,
– Bolji odnos prema precima, tradiciji i kulturnoj baštini groblja,
– Predlog tehničkih i estetskih uslova funkcionisanja i uređenja groblja,
Program za mapiranje groblja i evidenciju grobnih mesta,
– Izradu modela finansiranja i bolju naplatu zakupa,
– Održavanje grobnih mesta i vezu sa dijasporom.

Molimo Vas da nas slobodno kontaktirate ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna naša pomoć.

Vlado Čučković
062 277 700
info@PogrebneUsluge.org