Sahrane i pomeni za vreme vanrednog stanja

Чланом 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања (бр. 31/2020 od 16.03.2020. godine) Влада Републике Србије је забранила окупљања грађана на отвореном простору.

То подразумева да је присуство сахранама које се буду организовале током ванредног стања предвиђено само члановима најуже породице преминулог и свештеном лицу.

Исто важи и за присуство поменима, који морају претходно да се најаве управнику гробља.

Апелујемо на лица која ће, у складу са овим обавештенјем, присуствовати сахранама и поменима да предузму мере превенције које је прописала Влада Републике Србије, како би ризик од ширенја вируса свели на минимум.

Ради боље контроле спровођења Уредбе Владе Републике Србије ЈКП ће редовно обавештавати надлежне органе о распореду сахрана и најављених помена.

За више информација о сахранама и пријави смрти посетите сајт Groblja.rs

Leave a Reply